Trang thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Dịch bệnh COVID-19 / virus SARS-CoV-2 trang thiết bị xét nghiệm được cung cấp bởi Analytik Jena Việt Nam  Analytik Jena Việt Nam hiện đang cung cấp đầy đủ giải pháp và thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với công nghệ và trang thiết bị được nghiên cứu, sản xuất bởi Analytik Jena AG / […]