Đóng

Thiết bị trộn và đồng nhất mẫu

27

Lò lai UVP Multidizer Oven

Lò lai UVP Multidizer Ứng dụng: tạo môi trường nhiệt độ ủ lý tưởng trong các thí nghiệm Southern, Northern, Western blots, lai tại chỗ (in situ hybridization) và gắn acid nucleic lên màng nitrocellulose hoặc nylon. Tính năng: – Điều chỉnh chính xác nhiệt độ và tốc độ quay – Vệ sinh dễ dàng […]

Hotline: 092 700 4444