Đóng

Chili System 16/07/2018 Hệ thống phân tích AOX/TOX, Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Multi X 2500

20Trong giám sát môi trường cũng như trong quá trình kiểm soát chất lượng, việc xác định các halogen hữu cơ có thể hấp phụ bằng than hoạt tính là rất quan trọng đối với việc đánh giá nước và nước thải. Với multi X 2500, Analytik Jena cung cấp một hệ thống linh hoạt, định hướng tương lai cho phân tích thông số tổng đáp ứng các yêu cầu của mỗi phòng thí nghiệm hiện đại.

Phân tích AOX / TOX / EOX / POX / TX

Nhờ công nghệ lò đôi sáng tạo và khóa khí đã được chứng minh cho mẫu multi X 2500 là một thế hệ hoàn toàn mới của máy phân tích AOX.

Công nghệ lò đôi

Công nghệ lò đôi sáng tạo lò nghiêng kết hợp những ưu điểm của cả lò đứng và nằm ngang vào một hệ thống phân tích. Một thiết kế đặt nên tiêu chuẩn.

Người sử dụng có độ tiện lợi cao nhờ

Xử lý rất dễ dàng

Công nghệ cắm và khởi động

Giảm đáng kể công việc bảo trì

Gói phần mềm thông minh multiWin®

Chuyển đổi nhanh giữa phương pháp bể và cột

Thiết kế thân thiện với người dùng đảm bảo tính dễ sử dụng và hiệu quả vượt trội

Thông lượng mẫu cao ở chế độ dọc và ngang

Bộ đưa mẫu tự động được tự động hoàn toàn có sẵn trong nhiều phiên bản khác nhau và có dung lượng khác nhau.

Hotline: 092 700 4444