Đóng

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị khoa học sự sống, Thiết bị PCR và real-time PCR

Thiết bị PCR Biometra TOne

34Thiết bị PCR

Biometra TOne

Tính năng:

– Block hiệu năng cao, định dạng 96 giếng

– Chức năng tùy chọn gradient giúp tối ưu mồi dễ dàng

– Tốc độ gia nhiệt và làm mát nhanh rút ngắn thời gian chạy phản ứng

– Độ độ nhất nhiệt độ hoàn hảo đảm bảo kết quả thí nghiệm tái lặp lại

– Là dòng sản phẩm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí.

Thiết bị PCR và real-time PCR  liên quan
Hotline: 092 700 4444