Đóng

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị khoa học sự sống, Thiết bị PCR và real-time PCR

Thiết bị PCR Biometra TRIO

345Thiết bị PCR ba block nhiệt

Biometra TRIO

Tính năng

– Ba block mẫu độc lập đem đến sự linh hoạt tối đa

– Tốc độ gia nhiệt nhanh, kiểm soát nhiệt độ chính xác

– Độ ốn phát xạ thấp (tối đa 45 dB)

– Nắp thông minh điều khiển áp lực tiếp xúc đảm bảo kết quả thí nghiệm được tái lặp lại

– Công nghệ TOS xác định nhiệt độ tuyến tính giữa ba block

– Công cụ quản lý người dùng nâng cao

Thiết bị PCR và real-time PCR  liên quan
Hotline: 092 700 4444